Ucieczka przed nudą, czyli filmy szkoleniowe

Pracodawcy, aby zwiększyć efektywność swoich pracowników inwestują w ich szkolenie. Nowoczesną metodą nauki są filmy, które zawierają niezbędne dla danej firmy bloki tematyczne. Zamiast długiego i nudnego wykładu prelegenta, pracownicy mogą obejrzeć wideo, które ciekawie przedstawia wybrany temat.

Jak pracodawca może zwiększyć efektywność swoich pracowników?
Co można obejrzeć na filmie szkoleniowym?
Dlaczego takie filmy nie nudzą widza?
Co przedstawiają klipy szkoleniowe firmy Smay?
Czy wiesz, że rynek filmów szkoleniowych znacząco wzrósł w ostatnich latach?

Wizualizacja zamiast czytania

Pracodawcy, aby zachęcić swoich pracowników do nauczania, kupują klipy szkoleniowe. Taka forma przedstawienia zagadnienia jest dużo ciekawsza niż czytanie instrukcji czy też broszurek. Pracodawca oszczędza, ponieważ raz kupiony film, może być wyświetlany wiele razy, a do tego nie musi zatrudniać szkoleniowca do przeprowadzenia kursu. Dodatkowym atutem takich filmów jest także to, że można je zatrzymywać i przewijać, np. by wrócić do trudniejszego zagadnienia.

Filmy szkoleniowe są świetną inwestycją pracodawcy, bo dobrze wyszkolony pracownik będzie osiągał lepsze efekty w pracy.

Szkolenie z bezpieczeństwa

Firma Smay stworzyła serię wideo szkoleniowych, w których prezentuje zasadę zabezpieczania dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Film pokazuje zasady wentylacji ogólnej i pożarowej. Dzięki przedstawionemu w klipie wywiadowi, widz może zapoznać się z systemami ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych w różnego rodzaju budynkach.

Ciekawie i jasno przedstawione zagadnienie będzie szybciej przyswojone przez pracownika.